ИНТЕЛСОФТ

Начало » Новини » Промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., свързани с размера и срока за изплащане на паричните обезщетения за безработица

29/09/2020


Промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., свързани с размера и срока за изплащане на паричните обезщетения за безработица


           Ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване се определят минималният и максималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица. Със Закона за изменение на Закона за бюджета да държавното обществено осигуряване за 2020 г., публ. в бр. 84 на ДВ от 29. 09. 2020 г., за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. се увеличава минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 9 лв. на 12 лв. До края на годината, максималният дневен размер на обезщетението за безработица остава в размер на 74, 29 лв.

            Според чл. 54б, ал. 4 от КСО безработните лица, придобили право на парично обезщетение за безработица преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на парично обезщетение за безработица получават минималния размер на обезщетението за срок от 4 месеца. За обезщетенията по чл. 54б, ал. 4 КСО, отпуснати с начална дата от 1 октомври 2020 г. до 31 декември 2020 г. вкл., на основание § 2, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на ЗБ на ДОО за 2020 г., срока на изплащане на обезщетението се увеличава от 4 месеца на 7 месеца. За срок от 7 месеца ще се изплащат и обезщетенията по чл. 54б, ал. 4 КСО, чийто срок от 4 месеца не е изтекъл към 1 октомври 2020 г. (§ 2, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на ЗБ на ДОО).

 

Екипът на Интелсофт СД

 

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.bg

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - А1

0884 644-530  - А1

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.